Rapportage/exports

Exports

KleVVer Reserveringen kent een aantal standaardformaten voor het exporteren van gegevens voor uw bedrijfsadministratie. Artikelen kunnen gekoppeld worden aan een grootboekrekening, zodat gesommeerde bedragen geïmporteerd kunnen worden.

Omzetrapportage
Omzetrapportage

Rapportages

Standaard worden de onderstaande rapportages beschikbaar gesteld, maar ook maatwerkrapportages zijn mogelijk.

  • Omzet en BTW
  • Overzicht kortingen voor SVR, ACSI of MiniCampingCard
  • Nachtregister/presentielijst
  • Bezetting per groep/periode
Rapportage
Een overzicht van de bezetting per objectsoort