Facturatie

Na het verblijf kan de eindafrekening worden opgemaakt. Bij facturatie wordt een uniek opvolgend factuurnummer aangemaakt, die begint met het jaartal en dan 5 volgnummers. Bij het factureren wordt tevens de boekhoudkundige periode vastgelegd. Het is daarmee niet wenselijk de boeking naderhand nog te wijzigen.

Pdf-bestanden

Adobe PDFNaast de gedetailleerde gegevens van de factuur die in de onderliggende database worden opgeslagen, wordt een Pdf-bestand aangemaakt en opgeslagen in Dropbox. Dropbox kan gesynchroniseerd worden met de locale desktop of serveromgeving, waardoor een offline backup beschikbaar is. Deze Pdf-bestanden kunnen als bijlage worden gemaild of geprint.

Eigen ontwerp

Bij het configureren van de software wordt standaard de factuur voorzien van het bedrijfslogo en de verplichte gegevens zoals adres, contactgegevens, BTW- en KvK nummer. Op verzoek kan dit tevens verder naar eigen wensen worden aangepast.