Campings en BTW

Welk BTW percentage moet gehanteerd worden over de verschillende producten of diensten?

De belastingdienst hanteert de volgende regels:

Diensten

Het bieden van kampeergelegenheid voor een korte periode, valt onder het 9% BTW-tarief. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • geven van gelegenheid tot het plaatsen van tenten, caravans en zomerhuisjes door campings, vakantieparken of watersportbedrijven
 • verhuren van afgebakende stukjes grond door campings of vakantieparken, waarop de huurders semi-permanente huisjes of stacaravans plaatsen

De volgende diensten aan uw kampeerders vallen ook onder het 9%-tarief:

 • verstrekken van gas, elektriciteit en water
  Leveren van campinggas in flessen valt onder het 21%-tarief.
 • aanbieden van sanitaire voorzieningen en was- en douchegelegenheid
 • aanbieden van faciliteiten voor het wassen en drogen van kleding
 • aanbieden van parkeervoorzieningen

Onder het 21%-tarief vallen:

 • plaatsen voor tenten, badcabines en strandhuisjes op het strand verhuren
 • badcabines en strandhuisjes op het strand verhuren
 • de verhuur van speciale parkeerplaatsen aan kortkampeerders (meestal watersporters) voor het parkeren van hun caravan, camper of boot tijdens hun afwezigheid
 • parkeergelegenheid aanbieden zonder de kampeergelegenheid te bieden
 • ligplaatsen voor boten verhuren
 • tenten aan niet-campinggasten verhuren
 • winterstalling aanbieden

Korte periode

Het begrip ‘korte periode’ houdt in dan men als gast in een kamp- en vakantiebestedingsbedrijf verblijft zonder het middelpunt van het maatschappelijk leven daarheen over te brengen. Voor het begrip korte periode en verblijf is dus de duur en de aard van het verblijf bepalend. Van een ‘korte periode’ is in ieder geval sprake als de gast er maximaal 6 maanden verblijft. Het 9%-tarief geldt bijvoorbeeld niet voor personen die permanent wonen op het vakantiebestedingsbedrijf.

Goederen

Voor een beperkt aantal goederen mag u het verlaagde tarief van 9% toepassen:

21%-tarief

Voor andere dan bovengenoemde goederen geldt het algemene tarief van 21%, tenzij ze zijn vrijgesteld van btw.

Combinaties van verschillende tarieven

Biedt u een combinatie van goederen en diensten aan tegen 1 vergoeding? Dan kunnen hiervoor verschillende btw-tarieven gelden. Daarom is het belangrijk om te weten of u de combinatie van goederen en diensten mag behandelen als 1 goed of dienst. Hierbij geldt dat u diensten en leveringen van goederen niet kunstmatig mag splitsen of samenvoegen.

Wanneer combinatie van goederen en diensten?

Levert u een combinatie van goederen en/of diensten, dan is die combinatie 1 goed of dienst als:

 • de gemiddelde consument de combinatie ziet als 1 geheel
 • u een dienst levert waarbij u ook materialen gebruikt
  De materialen maken deel uit van de dienst, als zij ondergeschikt zijn aan de dienst. Bijvoorbeeld: u bent fietsenmaker en u gebruikt plakmateriaal bij het repareren van een lekke band.
 • u goederen levert waaraan u ook diensten verricht
  Uw diensten maken deel uit van de levering van goederen, als zij ondergeschikt zijn aan de levering van goederen. Bijvoorbeeld: u verkoopt een zonnescherm en u monteert dit.

Wanneer afzonderlijke goederen en diensten?

Er is geen sprake van een combinatie van goederen en diensten als de gezamenlijk geleverde goederen en diensten hun zelfstandigheid behouden. Bijvoorbeeld: u hebt een reisbureau en u verkoopt naast de reis (belast met btw) ook een reis- en annuleringsverzekering (vrijgesteld van btw). Deze verzekeringen blijven dan vrijgesteld van btw, omdat zij geen vast onderdeel zijn van de reis. Uw klant kan deze verzekeringen namelijk ook apart of bij een andere ondernemer afnemen.

Gevolgen btw-tarief

Als u meerdere goederen en diensten als 1 geheel aanbiedt, kan dit gevolgen hebben voor de btw die u moet betalen over uw vergoeding:

 • Biedt u een combinatie van goederen en diensten terecht aan als 1 goed of dienst? Dan berekent u hierbij het btw-tarief dat geldt voor het hoofdbestanddeel van de gecombineerde goederen of diensten.
 • Biedt u meerdere goederen en diensten voor 1 prijs aan, maar moet u die als afzonderlijke goederen of diensten behandelen? Dan moet u de vergoeding splitsen als voor de afzonderlijke delen een verschillend btw-tarief geldt. U splitst de vergoeding op basis van de gangbare prijzen die gelden voor de goederen en diensten die u voor 1 prijs hebt aangeboden. Geeft een splitsing op basis van de kosten van de goederen en diensten een beter beeld van de samenstelling? Dan mag u de splitsing daarop baseren als u dat kunt aantonen in uw administratie.